സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം; മന്ത്രി പി. രാജീവ് അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കും

എറണാകുളം: ജില്ലയിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ കാക്കനാട് നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങില്‍ വ്യവസായ വകുപ്പ്…