വനിതകള്‍ക്കായി തൊഴില്‍മേള

ആലപ്പുഴ: കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷന്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച ‘തൊഴിലരങ്ങത്തേക്ക്’ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ മിഷന്‍, ഐ.സി.ടി. അക്കാദമി എന്നിവരുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ…