ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയില്‍ കെ. സുധാകരന്‍ എംപി

ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയില്‍. വീടില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവര്‍ പ്രളയത്തിലും കോവിഡ് മഹാമാരിയിലും നരകയാതന അനുഭവിക്കുമ്പോള്‍, രാഷ്ടീയമേല്‍ക്കോമയ്ക്ക് സിപിഎമ്മും സിപിഐയും തമ്മിലടിച്ച് ലൈഫ് പദ്ധതിയെ…