കരുതലിന്റെ വേറിട്ട മുഖമായി കാറഡുക്ക കോവിഡ് ബാറ്റില്‍ ടീം

കാസര്‍ഗോഡ് : കൈയ്യില്‍ ഫോണുണ്ട്. ആരെയും വിളിക്കാന്‍ അറിയില്ല. കോളുകള്‍ എടുക്കാനറിയാം. പ്രായമായ രണ്ട് പേര്‍ മാത്രമുള്ള അഡൂര്‍ ഡൊമിസിലറി കെയര്‍…