അഭ്യസ്തവിദ്യരായ 20 ലക്ഷം യുവാക്കള്‍ക്ക് കെഡിസ്‌കിലൂടെ 5 വര്‍ഷം കൊണ്ട് തൊഴില്‍ നല്‍കും -മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍

കാസര്‍കോട് : കേരളത്തിലെ 20 ലക്ഷം വരുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതി യുവാക്കള്‍ക്ക് അഞ്ചു വര്‍ഷം കൊണ്ട് കെഡിസ്‌കി ലൂടെ വീട്ടില്‍ അല്ലെങ്കില്‍,…