കേരള അസ്സോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഡാലസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബര്‍ 18 ന്

ഡാലസ്: ഡാലസ് കേരള അസ്സോസിയേഷന്‍ 2022 2024 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം ഡിസംബര്‍ 18 ശനിയാഴ്ച 3.30 ന്…