കെപിസിസിയുടെ ഭവന സന്ദര്‍ശനവും പദയാത്രകളും

ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ അടുത്ത ഘട്ടമായി എ.ഐ.സി.സിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജനുവരി 26 മുതല്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹാഥ് സേ ഹാഥ് ജോഡോ…