ഇരട്ട പുരസ്‌കാര നിറവില്‍ ലോജിക്

മൂന്നാം തവണ ഐ.എം.എ.യുടെ പ്ലാറ്റിനം മെമ്പര്‍ഷിപ്പും എ.സി.സി.എ.യുടെ ഗോള്‍ഡന്‍ അംഗീകാരവും ലോജിക് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന് കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍…