ഗ്ലോബല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റഗ്രല്‍ മാനേജ്മെന്റെ് സ്റ്റഡീസും ലോജിസ്റ്റിക്സ് സ്‌കില്‍ കൗണ്‍സിലും ധാരണാപത്രം കൈമാറി

കൊച്ചി: ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ട്രെയിനിംഗ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളില്‍ ഒന്നായ ഗ്ലോബല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റഗ്രല്‍ മാനേജ്മെന്റെ് സ്റ്റഡീസും (ജിംസ്), സ്‌കില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് സ്‌കില്‍ കൗണ്‍സിലും (എല്‍.എസ്.സി) ചേര്‍ന്ന് കൊളാബറേറ്റീവ് പാര്‍ട്ട്ണേഴ്സ് ആകുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു. എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബില്‍ വച്ചു നടന്ന... Read more »