ട്രയൽ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസില്‍ അതിഥിയായി തത്സമയം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ട്രയൽ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസില്‍ അതിഥിയായി തത്സമയം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി , ഓൺലൈൻ ക്ളാസ് മെച്ചപ്പെട്ടതെന്ന് മന്ത്രിയോട് വിദ്യാർത്ഥികൾ. ട്രയൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി.ജിസ്യൂട്ട് ഫോര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുപയോഗിച്ച് ട്രയല്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍... Read more »