നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മാതൃകാപരം; എന്‍ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എംഎല്‍എ

ജില്ലാ യൂത്ത് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ കീഴിലുള്ള ജില്ലയിലെ ക്ലബുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണെന്ന് എന്‍എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എല്‍എ…