തണൽ കാനഡക്ക് പുതിയ ‌ ഭാരവാഹികൾ

ടോറോന്റോ: തണൽ കാനഡ യുടെ ഈ വർഷത്തെ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു . സൂം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ 2022 ഫെബ്രുവരി 26 ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് , ഓൺലൈൻ ആയി നടന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളെ ഐക്യകണ്ടേന തെരെഞ്ഞെടുത്തത്. തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട... Read more »