വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ലെന്ന ആകുലത ഇനി വേണ്ട

14 ജില്ലകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിൽ കാര്യക്ഷമമായ ടെലിഫോൺ സംവിധാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ, സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം ഡി ഡി ഓഫീസിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി രാവിലെ 9. 30 ന് നിർവഹിക്കും. കേരളത്തിലെ 14 വിദ്യാഭ്യാസ ഡപ്യൂട്ടീ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലേയും എല്ലാ ഡി ഇ ഒ,എ... Read more »