കലാപ്രകടനങ്ങളുടെ ദൃശ്യ വിരുന്നായി ‘ഓണത്തുടി 2021’

കൊല്ലം: ചതയദിനത്തില്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നടത്തിയ  ഓണാഘോഷ പരിപാടി ‘ഓണത്തുടി 2021’ ല്‍ ദൃശ്യവിരുന്നായി യുവകലാപ്രതിഭകളുടെ വേറിട്ട പ്രകടനങ്ങള്‍.…