ഇനി 150 ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം; പ്രഭാസിന്റെ ത്രിഡി ചിത്രം ആദിപുരുഷ് ജൂണ്‍ 16ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും

ത്രീഡിസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ രാമായണ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി ഓം റൗട്ട് ഒരുക്കുന്ന പ്രഭാസ് ചിത്രം ആദിപുരുഷ് തിയറ്ററുകളിലെത്താന്‍ ഇനി 150 ദിവസം മാത്രം. ചിത്രം…