പി. എസ്. കെ എഡ്യുവെഞ്ച്വേഴ്‌സ് ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ഗ്രാന്‍ഡ് ഫിനാലെ സംഘടിപ്പിച്ചു

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ജോലി സാധ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി പി. എസ്. കെ. എഡ്യുവെഞ്ച്വേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആരംഭിച്ച ഡ്രീം ദം പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ഗ്രാന്‍ഡ് ഫിനാലെ സംഘടിപ്പിച്ചു. മത്സരപരീക്ഷകളില്‍ല്‍ മികച്ചവിജയം നേടിയ വിദ്യാത്ഥികളെ ചടങ്ങില്‍ അവാര്‍ഡ് നല്‍കി അനുമോദിച്ചു. ഡ്രീം... Read more »