പി.സി.എന്‍.എ.കെ 2023 പ്രത്യേക മീറ്റിംഗും ആരാധനാ സന്ധ്യയും ഏപ്രില്‍ 9 ന് ഡാളസില്‍ – രാജന്‍ ആര്യപ്പള്ളില്‍, നാഷണല്‍ പബ്ലിസിറ്റി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

അറ്റ്‌ലാന്റ: 38-ാമത് പി.സി.എന്‍.എ.കെ. സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രത്യേക മീറ്റിംഗും, ആരാധനാ സന്ധ്യയും 2023 ഏപ്രില്‍ 9 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 ന് Sharon…