പ്രൊഫ. കോശി വര്ഗീസിന്റെ പൊതുദര്ശനവും സംസ്കാരവും ഇന്ന്

ഡാളസ് : ഡാളസിൽ അന്തരിച്ച പ്രൊഫ. കോശി വര്ഗീസിന്റെ (63) പൊതുദര്ശനവും സംസ്കാര ശുശ്രുഷയും ഡാളസ് സണ്ണിവെയിലിലുള്ള ന്യൂ ഹോപ്പ് ഫ്യൂണറൽ…