രാഷ്ട്രീയ കിസാന്‍ മഹാസംഘ് കര്‍ഷക പ്രതിഷേധ സംഗമം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പടിക്കല്‍ ശനിയാഴ്ച (21/5/22ന്)

തിരുവനന്തപുരം: വന്യമൃഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര ഉത്തരവ് പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുക, കടം എഴുതിത്തള്ളി ജപ്തി ലേല…