രാഷ്ട്രീയ കിസാന്‍ മഹാസംഘ് കര്‍ഷക പ്രതിഷേധ സംഗമം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പടിക്കല്‍ ശനിയാഴ്ച (21/5/22ന്)

തിരുവനന്തപുരം: വന്യമൃഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര ഉത്തരവ് പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുക, കടം എഴുതിത്തള്ളി ജപ്തി ലേല നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുക, വനവിസ്തൃതിക്കായും കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ക്കായും കൃഷിഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതവസാനിപ്പിക്കുക, കാര്‍ഷികോല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മിനിമം വില ഉറപ്പു വരുത്തുക, കൃഷി പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക, കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്‍... Read more »