റവ.ഫാ.രാജൂ ഡാനിയേൽ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് : ഷാജീ രാമപുരം

ഡാലസ്: പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടനയായ കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജ് അലുംനി (Alumni) അസോസിയേഷന്റെ ഡാലസ് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ആയി…