റവ. മോറീസ് സാംസണ്‍ ഗ്രേസ് പെന്തെക്കോസ്തല്‍ ചര്‍ച്ച് പാസ്റ്റര്‍ : രാജന്‍ ആര്യപ്പള്ളില്‍

ഫിലാഡല്‍ഫിയ : റവ. മോറീസ് സാംസണ്‍ ഫിലാഡെല്‍ഫിയ ഗ്രേസ് പെന്തെക്കോസ്തല്‍ ചര്‍ച്ച് പാസ്റ്ററായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ബാംഗ്ലൂര്‍ സതേണ്‍ ഏഷ്യ ബൈബിള്‍…