സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി : സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ രേഖകൾസഹിതം തുറന്നു കാട്ടി നിയമസഭയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല

പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരമായില്ലെന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും പ്ലാനിങ്ങ് ബോർഡിൻ്റെയും കുറിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ നിയമസഭയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണു പദ്ധതിക്കെതിരെ ചെന്നിത്തല ആഞ്ഞടിച്ചത്.…