നികുതി സമാഹരണത്തിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് സിബിഡിടിയുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നു

കൊച്ചി/തൃശൂര്‍: റീട്ടെയ്ല്‍, കോര്‍പറേറ്റ് നികുതിദാതാക്കളില്‍ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷ നികുതി സമാഹരിക്കുന്നതിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കും കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോര്‍ഡും (സി.ബി.ഡി.ടി)…