കായിക വിജയം ആഘോഷിക്കാന്‍ സൗജന്യ ടാക്കോയുമായി ടാക്കോ ബെല്‍

കൊച്ചി:  രാജ്യത്തിന് അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ കായിക വിജയം  ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തിന്റെ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര ദിനത്തില്‍ ടാക്കോ ബെല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സൗജന്യ ടാക്കോ…