പന്ത്രണ്ടാമത് യുക്മ ദേശീയ കലാമേളക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം, സാറാ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

യുക്മ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ യു കെ സമയം രാവിലെ 11:30 ന്. പന്ത്രണ്ടാമത് യുക്മ ദേശീയ കലാമേളയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്…