ബ്രഹ്‌മപുരത്തെ തീ അണഞ്ഞാലും അഴിമതിയുടെ തീ അണയില്ല – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ.പി.സി.സിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്‌മപുരത്തെ തീ അണഞ്ഞാലും അഴിമതിയുടെ തീ അണയില്ല; കൊച്ചിയില്‍ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണം; ഇ.പി…