വനംവകുപ്പിന്റെ പരിസ്ഥിതിലോല കണക്കുകള്‍ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു: അഡ്വ.വി.സി.സെബാസ്റ്റ്യന്‍

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ പരിസ്ഥിതിലോലപ്രദേശത്തിന്റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും വനവിസ്തൃതി സംബന്ധിച്ചും സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പ് ഇതിനോടകം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകളും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്‍ഫാം ദേശിയ…