ടെക്‌സസ്സില്‍ ഗര്‍ഭഛിദ്രം 60 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായി ഹൂമന്‍ സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍

ടെക്‌സസ്: ആറാഴ്ചക്കു ശേഷം നടത്തുന്ന ഗര്‍ഭഛിദ്രം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ടെക്‌സസ്സില്‍ 60 ശതമാനം ഗര്‍ഭഛിദ്ര കേസ്സുകള്‍ കുറഞ്ഞതായി ടെക്‌സസ്സ്…