ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌കൂള്‍ ക്വിസ് ‘ദ ക്ലാസ് ആക്ട്’ ജനുവരി 23ന് ആരംഭിക്കും

കൊച്ചി : ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌കൂള്‍ ക്വിസായ ‘ദ ക്ലാസ് ആക്ടി’ ന് ജനുവരി 23ന് തുടക്കമാവും. ഇന്ത്യയിലുടനീളം…