കാപ്പിറ്റോള്‍ കലാപം അന്വേഷിക്കാനുള്ള യു.എസ്. ഹൗസ് വോട്ടെടുപ്പിനെ അനുകൂലിച്ചു രണ്ടു റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ അംഗങ്ങൾ

വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഡി.സി.: അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രത്തില്‍ കറുത്ത ലിപികളില്‍ കുറിച്ച ജനുവരി 6 ലെ കാപ്പിറ്റോള്‍ ലഹളയെ കുറിച്ചു അന്വേഷിക്കുന്നതിന് കമ്മറ്റിയെ നിയമിക്കുവാന്‍ യു.എസ്. ഹൗസ് തീരുമാനിച്ചു. ജൂണ്‍ 30 ന് യു.എസ്. ഹൗസ്സില്‍ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പില്‍ 222 പേര്‍ കമ്മറ്റഇക്കനുകൂലമായി വോട്ടു ചെയ്തപ്പോള്‍ 190... Read more »