സര്‍ക്കാരുകളുടെത് തൊഴിലാളിദ്രോഹ നടപടിയെന്ന് ഉദിത്‌രാജ്

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെത് തൊഴിലാളി ദ്രോഹ സമീപനമെന്ന് അണ്‍ ഓര്‍ഗനൈസ്ഡ് വര്‍ക്കേഴ്സ് ആന്റ് എംപ്ലോയീസ് കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ഡോ.ഉദിത്‌രാജ്. സംസ്ഥാന…