വൈക്കം സത്യഗ്രഹ ആഘോഷം

കെപിസിസി യുടെ ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷ ഉദ്ഘാടനം എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷന്‍…

വൈക്കം സത്യഗ്രഹ ആഘോഷം

കെപിസിസി യുടെ ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷം എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജ്ജുന…