റൈറ്റേഴ്‌സ് ഫോറം പ്രവർത്തനോൽഘാടനവും സെമിനാറും

ഡാളസ്: കേരളാ പെന്തകോസ്തൽ റൈറ്റേഴ്‌സ് ഫോറം നോർത്ത് അമേരിക്ക ഡാളസ് ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉൽഘാടനം മാർച്ച്-25…