യൂട്യൂബ് പുതിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി നീല്‍ മോഹനു നിയമനം

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കൻ വംശജനായ നീല്‍ മോഹന്‍ (47) യൂട്യൂബിന്റെ പുതിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി ഫെബ്രുവരി 17 ന് ചുമതല…