ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു

Spread the love

സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു. ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നൽകി വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകർ, ബാച്ച് നമ്പർ, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ.

Losartan Potassium Tablets IP 50mg, M/s. Morepen laboratories Ltd, Unit-V, Plot No. 12-C, Sector -2, Parwanoo, Distt. Solan (H.P)-173220, BP2111, May 2025, Diclofenac Sodium Injection IP, M/s.Nestor Pharmaceuticals Limited, 11, Western Extension Area, Faridabad – 121001, India, DSIZ-14, January 2024, Paracetamol Tablets IP 500mg, Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada Mapusa, Goa – 403 526, At. KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132049, May 2026, SIMVASTATIN TABLETS 10 MG, M/s. Coral Laboratories Ltd, Plot No. 27/28, Pharmacity, Selaqui, Dehradun, 248197, Uttarakhand, India, SLR2101, March 2024, Cetirizine Syrup IPC-Zen Syrup, Quixotic Pharma (P) Limited, Plot No. 569, Industrial Area, Phase 9, S.A.S Nagar, Mohali – 160062, NEZ-006, April 2024, BISOPROLOL FUMERATE TABLETS USP, BIS BETA 2.5, Swiss Garnier Life Sciences 21-23, Industrial Area, Mehatpur, Dist.UNA, Himachal Pradesh – 174315, 03TBE103, June 2024, Starpace – 650 (Paracetamol Tablets IP 650mg), Bestcare Formulation Pvt. Ltd, Plot No. B-15&16, PIPDIC Electronic Park, Thirubhuvanai, Puducherry – 605 107, BGT22601, April 2024, PEAKTEL 40, Telmisartan 40mg Tablets, Life line Pharma, 188/1, Iyyanar Koil road, Mettupalayam, Puducherry – 605009, PAK 2201, June 2024, Glimed-2 (Glimepride Tablets IP), Pharmaroots Healthcare, Khasra No. 411, Village Tipra P.O, Barotiwala, Baddi, Dist. Solan, H.P, PT-2842, April 2024, Glimepiride Tablets IP 1mg, Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Plot No. 14, II Phase, Peenya, Bengaluru – 560058, 2604421, August 2023, Paracetamol Tablets IP 500mg, Geno Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Karaswada Mapusa, Goa – 403 526, At. KIADB, Honaga, Belagavi – 591 113, PP132055, May 2026, Lactulose Solution USP, Loozout, Daffohils Laboratories Pvt. Ltd, F-109-110, UPSIDC Industrial Area, Selequi, Dehradun – 248011, DLS 1827, August 2023, BIS – BETA (Bisoprolol Fumarate Tablets USP), Swiss Garner Life Sciences, 21-23, Industrial Area, Mehatpur, Dist. UNA, Himachal Pradesh – 174 315, 03TBB143, June 2024, Lactulose Solution USP 100ml, Lactofrench, Mancare Laboratories Pvt. Ltd, Plot no 11, Pharmacity, Selaqui, Dehradun – 248011(Uttarakhand), ML-4362, February 2024, Enapril Maleate Tablets IP (5mg), Wings Biotech LLP, 43 &44, HPSIDC, Industrial Area, Baddi – 173205 (HP), ELRT-1010, March 2024, Lactulose Solution USP, ELDOLUC-NF SOLUTION, Windlas Biotech Limited, (Plant-2), Khasra No.141 to 143 &145, Mohabewala Indl – Area, Dehradun – 248110(UK), WEL 22036, April 2024, CALCIUM WITH VITAMIN D TABLETS IP, Nitsacal -500 Tablets, Athens Life Sciences, Mauza Rampur Jattan, Nahan Road, Kala Amb, Distt. Sirmour H.P – 173 030, TG21-2925, May 2023, Lactulose Solution USP, Lactuwin oral Solution, Sarv Pharmaceuticals, Plot No.28, Sector 3A, IIE SIDCUL, Haridwar – 249403, Uttarakhand, 64AX04, September 2023.

 

Author