അക്രമവും’അശ്ലീലതയും ‘ ബൈബിൾ നിരോധിച്ചു യൂട്ടായിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകൾ

Spread the love

യൂട്ടാ: “അക്രമവും’അശ്ലീലതയും “ബൈബിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നു യുഎസിലെ യൂട്ടാ സംസ്ഥാനത്തിലെ സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്രാഥമിക, മിഡിൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ നീക്കം ചെയ്തു.

കിംഗ് ജെയിംസ് ബൈബിളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുണ്ടെന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

യൂട്ടായിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് 2022-ൽ സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്ന് “അശ്ലീലമോ അശ്ലീലമോ ആയ” പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിയമം പാസാക്കിയിരുന്നു
“പരമ്പരാഗതമായി, അമേരിക്കയിൽ, ബൈബിൾ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഒരു കുടുംബമെന്ന നിലയിൽ വീട്ടിലും ബൈബിളിന് മുഖ്യ സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്

ബൈബിളിന്റെ ഉള്ളടക്കം 2022-ലെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ “ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത അശ്ലീലതയോ അക്രമമോ” ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ വിധി നിർണ്ണയിച്ചു. പ്രാദേശിക ഹൈസ്കൂളുകളിൽ പുസ്തകം നിലനിൽക്കും.

ബൈബിൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ താൻ എതിർക്കുന്നു ഡേവിസ് സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പിതാവ് ബോബ് ജോൺസൺ സിബിഎസ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു,

ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും ബൈബിൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന യുഎസിലെ ആദ്യവിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയല്ലയിതു

ചില പുസ്‌തകങ്ങൾ നിരോധിക്കണമെന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് ടെക്‌സാസിലെ ഒരു സ്‌കൂൾ ഡിസ്‌ട്രിക്‌റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലൈബ്രറി അലമാരയിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ പിൻവലിച്ചിരുന്നു .

കഴിഞ്ഞ മാസം, കൻസസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.

Report : P.P.Cherian BSc, ARRT(R)

Freelance Reporter
Sunnyvale,Dallas

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *