ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ സുവർണ ജൂബിലിയിൽ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുന്നു

Spread the love

ഷിക്കാഗോ∙ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ജൂൺ 24–ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന 50–ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാമൂഹികതലത്തിലും സാംസ്കാരികതലത്തിലും സംഘടനാപരമായും അല്ലാതെയും ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തവരെ ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ആദരിക്കുന്നതാണ്. ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഒരു സാമൂഹിക സംഘടനയാണ്. സാമൂഹ്യ നന്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അസോസിയേഷൻ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സംഘടനയാണ്. സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് അത്യാവശ്യമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നതും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിച്ച് അതുപരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതും ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാന്ദി കുറിക്കുന്നതും സാമൂഹിക നന്മയാണ്. നിർദ്ധനരും അശരണരുമായ ആളുകൾക്കുവേണ്ടി ഏതുതലത്തിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് മറ്റു ചിലർ തന്റെ സമയവും സമ്പത്തും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹിക പ്രവർത്തിയാണ് അത് എന്ത് വിലകൊടുത്തും അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ.

ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ ഡോ. സ്വർണ്ണം ചിറമേൽ – 630 244 2068., warnamt@gmail.com

കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് :  ഡോ. ജൂഡി തോമസ് –317 490 5839, ‌ശ്രീജയ നിഷാന്ദ് – 847 769 1672 എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

Report : ജോഷി വള്ളിക്കളം

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *