കുറവന്‍കോണം യു.ഐ.റ്റിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും

Spread the love

കേരള സര്‍വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറവന്‍കോണം യു.ഐ.റ്റി സെന്ററിന് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വി.കെ.പ്രശാന്ത് എം.എല്‍.എ വിതരണം ചെയ്തു. എം.എല്‍.എയുടെ പ്രത്യേക വികസന നിധിയില്‍ നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വാങ്ങിയത്. നഗരപ്രദേശത്തെ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ കുറവന്‍കോണം യു.ഐ.റ്റിക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുമെന്ന് എം.എല്‍.എ പറഞ്ഞു.

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പോലെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എം.എല്‍.എ പറഞ്ഞു. വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ ശ്യാംകുമാര്‍ പി. അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. യു.ഐ.റ്റി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ എം.എസ് അനില്‍കുമാര്‍, പിടിഎ അംഗങ്ങള്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *