ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലി, വാർഷിക കൺവെൻഷൻ ജൂൺ 30 മുതൽ -പി പി ചെറിയാൻ

Spread the love

ഗാർലാൻഡ്(ഡാളസ് ):ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിയുടെ വാർഷിക കൺവെൻഷൻ ജൂൺ 30 മുതൽ ജൂലൈ 2 വരെ ഡാളസിലെ ഗാർലാൻഡിൽ (1001-ഷാഡി ലൈൻ) വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.
ആരാധനയിലും കൂട്ടായ്മയിലും ദൈവവചന പഠനത്തിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലി വാർഷിക കൺവെൻഷനിൽ പാസ്റ്റർ ഷാജി മാത്യു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും..

ജൂൺ 30 മുതൽ ജൂലൈ 2 വരെ വൈകീട്ട് 7 മുതൽ 9 വരെ നടക്കുന്ന വാർഷിക കൺവെൻഷനിലേക്ക് ഏവരെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു 735 742 9376, 516 707 2527

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *