കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *