സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാലഃ ബി. എ. പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു

Spread the love

ഒക്ടോബർ 16ന് തുടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാലയുടെ ബി. എ. പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

2) സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാലയിൽ പിഎച്ച് . ഡി.ഃ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ 11ന് തുടങ്ങും.

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാലയിൽ പിഎച്ച്.ഡി. പ്രവേശനത്തിനായുളള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 16 വരെ നടത്തുന്നതിനുളള താൽക്കാലിക ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങൾക്ക് www.ssus.ac.in. സന്ദര്‍ശിക്കുക.

JALEESH PETER
Public Relations Officer
Sree Sankaracharya University of Sanskrit,
Kalady – 683 574. 
Ph.: 9447123075

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *