കെഎസ്ഇബിയുടെ ആദ്യ 400 കെ.വി ഗ്യാസ് ഇന്‍സുലേറ്റഡ് സ്വിച്ച് ഗിയര്‍ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിര്‍വഹിക്കുന്നു

Spread the love

കെഎസ്ഇബിയുടെ ആദ്യ 400 കെ.വി ഗ്യാസ് ഇന്‍സുലേറ്റഡ് സ്വിച്ച് ഗിയര്‍ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോട്ടയം കുറുവിലങ്ങാട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *