ഡാലസിൽ ഏകദിന കോൺസുലർ ക്യാമ്പ് മാർച്ച് 9 ശനിയാഴ്ച

Spread the love

ഇർവിങ് (ഡാലസ് )  : കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഹൂസ്റ്റൺ, ബി എ പി എസ് ശ്രീ സ്വാമിനാരായണ മന്ദിർ, ഡാളസ്, മേഖലയിലെ മറ്റ് സംഘടനകൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് 2024 മാർച്ച് 9 ശനിയാഴ്ച 1000 മണിക്കൂർ മുതൽ 1700 മണിക്കൂർ വരെ ശ്രീ സ്വാമിനാരായണ മന്ദിർ, 4601 N 4601 ൽ ഒരു ഏകദിന കോൺസുലർ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.( സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ 161, ഇർവിംഗ്, ടെക്സസ്-75038.)

ഒസിഐ കാർഡ്, എമർജൻസി വിസ, ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കൽ എന്നിവയ്‌ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജരായ യുഎസ് പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക്, സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കോൺസുലർ ക്യാമ്പിലേക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷകൾ അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്.
തങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട്, ജിഇപി, പിസിസി എന്നിവയുടെ പുതുക്കലിനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കോൺസുലർ ക്യാമ്പിലേക്ക് അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷകൾ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്.

ഹൂസ്റ്റണിലെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപേക്ഷകളും അനുബന്ധ രേഖകളും പരിശോധിക്കും. അപേക്ഷകർക്ക് അതിനുശേഷം ഹൂസ്റ്റണിലെ VFS-ലേക്ക് അപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കാം.
NORI, PCC എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് വിവിധ സേവനങ്ങളും കോൺസുലേറ്റ് ക്യാമ്പിൽ നൽകും.

പാസ്‌പോർട്ട് പുതുക്കൽ, വിസ, ഒസിഐ എന്നിവയൊന്നും തത്സമയം നൽകുന്നതല്ലെന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു
ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് ആയതിനാൽ, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ഹൂസ്റ്റണിലെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണുകയും ചെയ്യാം.

കോൺസുലർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, http://www.baps.org/Dallas എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *