അലബാമ സർവകലാശാല കാമ്പസ് നവോത്ഥാനത്തിൽ, നൂറുകണക്കിന് പേർ സ്നാനമേറ്റു

Spread the love

അലബാമ : അലബാമ സർവകലാശാലയിൽ ഇത് വീണ്ടും സംഭവിച്ചു!’ ഏറ്റവും പുതിയ കാമ്പസ് നവോത്ഥാനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ സ്നാനമേറ്റു.

അമേരിക്കയിലെ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സൂചന അലബാമയിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതു . ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ അമാനുഷിക നീക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണത്തിൽ, അലബാമ സർവകലാശാലയിലെ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്രിസ്തുവിനു ജീവൻ നൽകുകയും ഉടൻ തന്നെ ഒരു ജലധാരയിൽ സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

“ഇത് വീണ്ടും സംഭവിച്ചു!” ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടന്ന അത്ഭുതകരമായ സംഭവത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ എഴുത്തുകാരിയും സ്പീക്കറുമായ ജെന്നി അലൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“ഇന്നലെ രാത്രി അലബാമ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒത്തുകൂടി. നൂറുകണക്കിനാളുകൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും , നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സ്നാനക്കുകയും ,” ചെയ്തതായി അലൻ പറഞ്ഞു

വീഡിയോയിൽ, മാസി എന്ന യുവതി ജലധാരയിൽ മുങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള അവളുടെ പുതിയ തീരുമാനം ആഘോഷിക്കാൻ ജനക്കൂട്ടം ആഹ്ലാദിക്കുമ്പോൾ, “ഞാൻ ഒരു ദൈവമകളാകാൻ തയ്യാറാണ്” എന്ന് അവൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
ഒരു വർഷം മുമ്പ് അസ്ബറി കോളേജിൽ ആദ്യമായി തലക്കെട്ടുകൾ പിടിച്ചടക്കിയ ആത്മീയ ഉണർവ് ഇപ്പോഴും രാജ്യവ്യാപകമായി വ്യാപിക്കുന്നു.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *