ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

Spread the love

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

തൃശ്ശൂര്‍ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികള്‍ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലനം നടക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വി.ആര്‍ കൃഷ്ണ തേജ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി പുരോഗതി വിലയിരുത്തി. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മികച്ച രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പിന്തുണ വേണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. മികച്ചരീതിയില്‍ പരിശീലനം നടത്തിയ പരിശീലകരെ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വി.ആര്‍ കൃഷ്ണതേജ അഭിനന്ദിച്ചു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സംവദിച്ചു. ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

ഒല്ലൂര്‍ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ തൃശ്ശൂര്‍ സെന്റ്. മേരീസ് കോളേജിലെ പരിശീലനകേന്ദ്രവും ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററും വടക്കാഞ്ചേരി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ തൃശ്ശൂര്‍ ടൗണ്‍ഹാളിലെ പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിലും ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററിലും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *