ഈ വർഷം ആദ്യമായി ഡാളസ് ഫോർട്ട് വർത്ത് ഏരിയയിൽ താപനില 100 കടന്നു

Spread the love

ഡാളസ് : ഈ വർഷം ആദ്യമായി ഡാളസ് ഫോർട്ട് വർത്ത് ഏരിയയിൽ താപനില 100 കടന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം.ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ വർഷം ആദ്യമായി താപനില നൂറ്റാണ്ടിന് മുകളിൽ ഉയരുന്നത്.

DFW എയർപോർട്ടിലെ ഉയർന്ന താപനില ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:42 ന് 100 ഡിഗ്രിയിലെത്തി, ഈ ആഴ്ച ഒന്നിലധികം ട്രിപ്പിൾ അക്ക ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത്.ജൂൺ 23, 100-ഡിഗ്രിയിലെത്തിയത് പതിവിലും അൽപ്പം മുമ്പാണ്.

ഹീറ്റ് ഇൻഡക്‌സ് മൂല്യങ്ങൾ ആഴ്‌ചയിൽ മിക്കയിടത്തും 105-ൽ കൂടുതൽ ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
1991 നും 2020 നും ഇടയിൽ, ശരാശരി ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക ദിനം ജൂലൈ 1 നാണു സംഭവിച്ചത്.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *