പ്രണയത്തിന്റെ 100 ദിനങ്ങൾ : ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി “പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ” നൂറാം എപ്പിസോഡിലേക്ക്

കൊച്ചി: ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട ചാനൽ സീ കേരളത്തിലെ ഹിറ്റ് സീരിയൽ “പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ” പ്രണയത്തിൽ ചാലിച്ച ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കി നൂറു എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിടുന്നു.…