കൂളിമാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് 3.9 കോടി

                    കോഴിക്കോട്: പാഴൂര്‍-കൂളിമാട് റോഡില്‍ കൂളിമാട് ഭാഗം ഉയര്‍ത്തി പുനര്‍നിര്‍മിക്കുന്നതിന് 3.9 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയതായി പി.ടി.എ റഹീം എം.എല്‍.എ അറിയിച്ചു. കൂളിമാട് വയല്‍ ഭാഗത്തെ സ്ഥലമെടുപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായാണ്... Read more »