യുണൈറ്റഡ് പെന്തെക്കോസ്തു ഫെല്ലോഷിപ്പിന്റെ 41 മത് വാർഷിക കൺവൻഷൻ

കുന്നംകുളം: കുന്നംകുളത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്തു സഭകളുടെ ഐക്യ വേദിയായ യുണൈറ്റഡ് പെന്തെക്കോസ്തു ഫെല്ലോഷിപ്പിന്റെ 41 മത് വാർഷിക കൺവൻഷൻ…