കുതിച്ചുയരുന്ന ഗ്യാസ് വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് 50 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ ഓയില്‍ വിട്ടുനല്‍കും : ബൈഡന്‍

വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഡിസി: യുഎസ്സില്‍ കുതിച്ചുയരുന്ന ഗ്യാസിന്റെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ്വിലുള്ള ഓയില്‍ ശേഖരത്തില്‍ നിന്നും 50 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ വിട്ടുനല്‍കുമെന്ന്…